top of page

Aktivering 

 

Med Vyer-plattformen kan er personal uppdatera information löpande över tid. För att slutanvändarna snabbt ska lära känna och uppleva nyttorna med plattformen kan det vara en god idé att fylla systemet med en mängd viktig information från start. Genom att i en punktinsats samla och lägga in mycket av befintlig information från andra system och kollegors minnen blir systemet omedelbart en tillförlitlig och relevant informationskälla. 

 

Hur informationen förs in beror på datans kvalitet, samt hur organiserad den är från början. Leverantören har utvecklat en process som syftar till att få in så mycket information som möjligt till plattformen samtidigt som dynamiken och relationerna mellan olika system och information kartläggs. Kontakta sales@vyer.com för att få en offert för aktivering av era fastigheter. Processen ser i stora drag ut som följer:

 

Analys 

 

Verksamhetsbehov

Leverantören intervjuar olika personer från verksamheten för att förstå och kartlägga vilken information de behöver i sin vardag.

 

Befintligt underlag 

Genom att gå igenom Kundens ritningar, dokumentation och befintliga affärssystem bildar Leverantören sig en uppfattning om den namngivning och prioriterad information som finns i dagsläget. Det är inte ovanligt att information om byggnader är utspridd mellan olika platser och personer, om sådant är fallet är Leverantören behjälplig i att få tag på rätt personer för att få ut den informationen som behövs.  

 

Anpassning av gränssnitt

 

Fastighetsregister 

Leverantören kartlägger Kundens fastighetsbestånd samt anpassar informationsbehov för olika kategorier av fastigheter.

 

Ytbibliotek 

Utifrån Analysen tar Leverantören fram fördefinierade kategorier av ytor som hjälper er att gruppera och referera till olika ytor.

 

Komponentbibliotek 

Genom att förstå vilken typ av utrustning som  är viktig för verksamheten och hur den namnges i daglig tal skapar vi ett bibliotek med fördefinierade kategorier av utrustning. Biblioteket görs tillgängligt för personalen som kan lägga till utrustning till kategorierna.

 

Behörighetsstyrd access 

Beroende på verksamhetens art kan organisationer behöva anpassade behörighetsnivåer, genom att kartlägga dessa behov kan vi löpande hjälpa er att skapa dedikerade användargrupper. På så vis kan vi garantera en användarupplevelse med hög relevans och samtidigt säkerställa att känslig information bara går ut till behöriga användare. 

 

Tillgängliggörande av information 

 

Import 

Leverantören städar upp den data som finns i era filer samt affärssystem och strukturerar den så att den kan importeras till ert organisationskonto där ni enkelt kommer åt den från Vyer-plattformen. 

 

Integrering 

I de fall som det finns affärssystem som bär på information som uppdateras över tid, exempelvis temperaturer, sätter Leverantören upp en automatisk integrering mellan systemen så att systemen kan tala med varandra och automatiskt utbyta information mellan API:er. Integrationer görs då det kan motiveras med en tydlig affärsnytta samt välutformade och robusta API:er finns tillgängliga. Om bra API:er inte finns på plats Leverantören behjälpliga med att kravställa och assistera i utformningen vid utvecklingen av nya.

 

QR-koder 

I de fall verksamheten gynnas av att märka upp utrustning eller utrymmen med QR-koder som gör det enkelt för behöriga användare att läsa mer information om ett objekt hjälper vi till med att ta fram QR-koder, utforma bildtexter, lägga upp en strategi för hur man skriver ut QR-koder i ett format som möjliggör enklast möjliga installation.

 

Användaraktivering

 

Utbildning av personal 

För att Kundens personal ska förstå hur systemet fungerar och bli delaktiga i insamling och ajourhållning av information hjälper Leverantören till att guida Kundens användare till hur man kommer igång. 

 

Förankra digitaliseringsnyttor 

För att digitaliseringsarbetet ska få genomslag i verksamheten är det viktigt att följa upp förändringar och förstå nyttan med dessa. Leverantören hjälper till att ta fram väsentliga mätetal såsom tidsbesparingar, kostnadsbesparingar, ökad kundnytta, medarbetarnöjdhet, digital aktivitet och miljöpåverkan. 

bottom of page