top of page
INTEGRATIONER

Koppla samman era system och skapa nya affärsvärden

Vyer möjliggör automatiska utbyten av information mellan vår lösning och andra system genom API:er. Integrationer görs då det kan motiveras med en tydlig affärsnytta samt då robusta API:er finns tillgängliga.

Vyer API

Få tillgång till vårt API som extern användare genom ett så kallat servicekonto.

Integrationer

Vyer möjliggör integrationer där vi använder oss av API:er från andra leverantörer för att läsa in och ut data mellan systemen.

bottom of page