Sök
  • sandra@vyer.com

Dra nytta av befintlig BIM i förvaltningen

Uppdaterat: 3 nov 2020

ICA Fastigheter

ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Deras övergripande uppgift är att förse ICA med strategiska lokaler i både egenägda och hyrda fastigheter. Till skillnad från många andra fastighetsbolag både producerar och förvaltar de byggnader.


Utmaning

BIM-modeller från byggen och renoveringar innehåller omfattande mängder av information om viktig utrustning, utrymmen och relationerna däremellan, som kan vara till nytta även i förvaltningsskedet. ICA Fastigheter ville hitta ett sätt att ta tillvara på sina värdefulla BIM-modeller i förvaltningen och optimera dem för detta redan i projekteringsfasen.


Lösning

Vyer har hjälpt fastighetsägaren att läsa in förvaltningskritisk data från BIM-modellen av en fastighet i Enköping i en digital 3D-karta av byggnaden. Förvaltningen har nu tillgång till modellen i Vyers webbaserade fastighetssystem där de kan lägga till och uppdatera information, samt hantera felanmälningar. Lärdomarna från projektet används dessutom när ICA Fastigheter kravställer nya BIM-modeller.


Så tar ICA Fastigheter tillvara på BIM-modeller i förvaltningen

I slutet av 2017 sjösatte ICA Fastigheter ett pilotprojekt i samband med ombyggnationen av ICA Maxi Stormarknad i Enköping. Syftet var att undersöka nyttorna med en BIM-modell för förvaltning. Genom Vyers fastighetssystem kan organisationen nu aktivt förvalta med hjälp av den digitala 3D-modellen, som förenklar vardagen för alla som jobbar med fastigheten.


– BIM kommer att förändra allt, säger Jonas Stenberg, digital fastighetsutvecklare på

ICA Fastigheter som skrivit en rapport om projektet.


Effektivare förvaltning

Bristande informationshantering gör att fastighetstekniker vanligtvis spenderar frustrerande mängder tid på att leta fram nödvändiga dokument varje gång service ska utföras. Med den webbaserade BIM-modellen räknar förvaltningen i Enköping istället med att bara behöva göra det en gång, då informationen sedan kan lagras i modellen och enkelt sökas upp nästa gång.


Det möjliggör också en effektivare och mer hållbar förvaltning, eftersom färre resor till fastigheten och kontroller krävs när personalen har tillgång till modellen i mobilen och datorn.


– Genom att göra beslutsunderlaget mer lättillgängligt blir drift- och underhållsarbetet mer effektivt då arbetstid kan koncentreras till förvaltningsspecifika uppgifter, förklarar Jonas.


Nyttorna ökar med mer data

Han betonar även vikten av att hela organisationen är delaktig i att addera information, då det får modellens värde att successivt öka. Ju mer relevant data om olika rum och enheter, bilder och dokument som finns, ju mer användbar blir modellen för förvaltningen.


Genom ett verktyg för felanmälan i informationskartan har förvaltare i pilotprojektet också fått en bättre överblick över vilka fel som rapporterats och deras åtgärdsstatus i realtid.


Aktivt förvaltande från 3D-modell

– En helt ny process skapades där man aktivt förvaltar från modellen, berättar Jonas Stenberg som ser många fördelar med att skifta från gamla pappersritningar till moderna format.


Däribland nämner han bättre kommunikation, enklare informationshantering och ajourhållning. Ett system som är lätt att använda resulterar förhoppningsvis även i mer löpande uppdateringar av objekt och data – och därmed information som går att lita på.


– Det är vi som förädlar modellen och eftersom det är ett så enkelt gränssnitt så görs det faktiskt kan jag stolt säga. Det har vi märkt i Enköping.


Bättre kravställan på nya BIM-modeller

Erfarenheterna från pilotprojektet kommer nu till användning i ICA Fastigheters framtida arbete med digitala tvillingar av sina övriga fastigheter. Den nyfunna kunskapen om förvaltningens behov av detaljer har redan legat till grund för en BIM-modell av en ny ICA-butik i Bålsta 2020.


– Förvaltningsorganisationen är positiv till att aktivt förvalta med hjälp av en digital tvilling, säger Jonas Stenberg.