top of page
Sök

Branschexpertens tips: "Skapa en kultur med processer och rutiner som stödjer digitaliseringen"


Fastighets- och informationsstruktur i digital tvilling. Illustration: Vyer
Fastighets- och informationsstruktur i digital tvilling. Illustration: Vyer

Fler fastighetsägare satsar på att effektivisera sin verksamhet med digitala tvillingar. För att öka kunskapen om hur fastighetsägare kan jobba för ett smidigt skifte från analoga till digitala arbetssätt intervjuar vi olika branschaktörer som får dela sina idéer. Näst ut: Viktor Davidov, gruppchef inom Proptech på Sweco.

– Det mest spännande just nu är att det finns en “sense of urgency” i branschen, fastighetsägare har förstått att de behöver satsa på digitalisering. Det är flera faktorer som har spelat in i det: nytt blod i branschen, höga räntekostnader, taxonomin och hållbarhetsfrågan, säger han.

Viktor Davidov, gruppchef inom Proptech på Sweco.

I dagsläget driver Viktor Davidov en grupp inom Proptech & Digital Strategi på Sweco, vars fokus är att hjälpa fastighetsägare att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.


– Det finns många verktyg som kan accelerera den digitala transformation, men du behöver också en organisation som kan ta emot tekniken och förstår värdet för att det ska skala. Där gäller det att utbilda medarbetare och skapa en kultur med processer, arbetssätt och rutiner som stödjer digitaliseringen.

5 tips till fastighetsägare som ska digitalisera

Nya processer, arbetssätt och rutiner som stöd till tekniken

Hans råd är att först låta ledningen landa i vad som ska göras och varför så att de kan driva igenom det, därefter involvera medarbetare som har ett genuint intresse för digitaliseringen.


– Börja med några fastigheter och jobba tätt med tekniska fastighetsutvecklare, drifttekniker och intressenter runt omkring och sätt upp en process för hur ni ska jobba i systemet. Då kan ni se vilka utmaningar som kommer upp och lösa dem så att barnsjukdomarna är borta när det implementeras i en större skala. Visa vad som görs, det väcker intresse hos fler i verksamheten.


Tanken är att när systemet sedan appliceras på fler fastigheter så kan de medarbetare som var först ut att börja jobba i det vara delaktiga i att utbilda sina kollegor.


– Det är då det smäller, då växer det organiskt. Det är hur jag tror att man ska jobba, låta det ta sin tid och ha tålamod och förstå att det är människor som behöver gå igenom ångestsvackan med motstånd och acceptans, säger han.


Demokratisering av information för ökad insikt

Viktor Davidov jobbar bland annat med införandet av digitala tvillingar hos fastighetsägare som vill samla in och tillgängliggöra information i syfte att effektivisera drift och förvaltning.

– Hos de som implementerar Vyers tvillingar fokuserar vi på fastighetsstrukturen (fastighet, byggnad, våning, rum), samt ytor och utrustning. Det fungerar som en spatial databas, där man samlar ihop och korsbefruktar information från olika källor. Den digitala tvillingen växer sedan fram över tid så att du kan titta på fastigheten från flera olika vinklar.


Digitaliseringen handlar till stor del om att demokratisera information så att hela organisationen kan ta del av den och dra nytta av den i sitt arbete.


– Digitala informationsflöden gör att allt går fortare, det går att lita på informationen och validera den. Framförallt kan du få mer insikt i hur dina fastigheter mår och går, fler ögon som kan lösa utmaningar – och när du är sjuk kan din kollega bara klicka och se informationen.


Digital tvilling för värdeskapande

Tekniska system, processer och arbetssätt, bildar tillsammans strukturen som krävs för att fastighetsägare ska kunna bygga upp och ajourhålla informationen i den digitala tvillingen.


Med relevant data ett knapptryck bort möjliggörs en effektivisering av förvaltningsprocesser som felsökning, rondering, energimätning, rapportering och driftövervakning. Det blir också enklare att svara på hyresgästernas frågor och dela nödvändig information.


– Det finns en tydlig väg för fastighetsägare att bli mer kundnära, lönsamma och hållbara. Med bättre koll på vår information, vår organisation och vårt sätt att arbeta kommer vi inte att slösa lika mycket resurser, säger Viktor Davidov.


Hållbarhet inom fastighetsbranschen handlar nämligen inte bara om återbruk och hållbara material, utan också om hur vi arbetar, menar han.


– Själva rapporteringen ska också vara hållbar, det är den inte idag. Som hållbarhetschef ska du sätta en vision för var vi ska och hur vi exekverar det, inte ringa runt och leta datakällor. Datan ska finnas där, så att du kan göra något mer värdeskapande. Att lägga sin tid på rätt saker, det är hållbarhet för mig.


Hur tror du att framtiden kommer att se ut?

– Jag tror att den digitala representationen av din fastighet kommer att vara värd mer än den fysiska fastigheten. För all historik och kunskap som finns i databasen, den digitala tvillingen, kostar mer att upprätta igen än vad det kostar att bygga en exakt likadan fastighet, säger Viktor Davidov och fortsätter:

– Sedan behöver den ekonomiska sidan fortfarande förstå att det här är en investering, inte en kostnad, för det kommer att bli dyrt att inte göra det.


Comentários


bottom of page