top of page
Sök

Effektivare förvaltning med digitala tvillingar

Uppdaterat: 3 nov. 2020

Örebroporten Fastigheter

Örebroporten Fastigheter arbetar aktivt med att utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro. Det kommunala fastighetsbolaget förvaltar en uthyrbar area om cirka 360 000 kvm.


Utmaningar

Fastighetsägare förlorar årligen miljarder kronor på ineffektiv förvaltning och splittrad kommunikation. Örebroporten Fastigheter ville införa ett IT-system som möjliggör kostnadsbesparingar och gör organisationen mindre sårbar.


Lösning

Vyer har sedan hösten 2019 jobbat med Örebroporten Fastigheter för att förbättra deras informationshantering och kommunikation med hjälp av digitala tvillingar av fastigheter.


 

Så gör Örebroporten Fastigheter kritisk förvaltningsinformation tillgänglig för alla


Information om byggnader tenderar generellt att vara utspridd mellan personer såväl som dokument och IT-system. Timmar av dyrbar arbetstid spenderas därför med att leta efter

information samtidigt som enskilda individers kunskap blir svårtillgänglig vid sjukdom, eller

till och med går förlorad när medarbetare lämnar organisationen.


Som ett Google Maps för byggnader

Genom att 3D-kartlägga information om byggnader på en gemensam digital plattform och göra den sökbar hjälper Vyer Örebroporten Fastigheter att eliminera sådana kostsamma problem.


85 procent av fastighetsägarens medarbetare har i nuläget skapat ett konto på plattformen för att kunna hitta information om byggnaderna de arbetar i till vardags.


– Det kommer att leda till en mindre sårbar verksamhet. Informationen kommer att finnas tillgänglig för alla i organisationen som har behov av den, vi kommer därmed att bli mindre personberoende, säger Jesper Hedlund på Örebroporten (Dagens Industri, 2019-09-30).


Kunskapsspridning för branschen framåt

Projektet med en budget på 5 miljoner har beviljats stöd från det statliga innovationsprogrammet Smart Built Environment som verkar för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn.


I gengäld delar Vyer och Örebroporten resultaten om hur man snabbt och billigt kan massproducera informationskartor för förvaltning. Spridningen av projektresultaten ska hjälpa till att sänka tröskeln för fler fastighetsägare som vill effektivisera sin verksamhet.

Comentarios


bottom of page