top of page
Sök

Fastighetsteknikern: “Det är mycket tid och pengar som kan sparas”

Uppdaterat: 8 sep. 2021

Under nio års tid har Marcus Bengtsson, 28, jobbat som fastighetstekniker på Climat80, som har hand om driftentrepenaden för ett flertal av Hemsös fastigheter. Han är nu en av de första att börja använda digitala tvillingar för drift och förvaltning av fastigheter i samband med ett pilotprojekt hos Hemsö.

–Det är mycket tid och pengar som kan sparas genom att vi får bättre koll på all information, säger han.


På fastighetsbolaget Hemsö pågår just nu flera digitala satsningar för att effektivisera bolagets informationshantering från idé till förvaltning. Nyligen inleddes ett pilotprojekt med Vyer.com där drift- och förvaltningskritisk information för fem äldreboenden samlas i digitala tvillingar av fastigheterna i en webbapp. För att tekniken ska få fotfäste i organisationen har man valt att involvera verksamheten tidigt i processen.


Fastighetsteknikern Marcus Bengtsson är en av de medarbetare som deltar i pilotprojektet.

Han upplever att det har hänt mycket när det gäller branschens digitalisering de senaste åren. Numera har de till exempel digitala system för felanmälan och avläsningar av vattenmätare, något som tidigare gjordes med papper och penna.


– Jag gillar tekniken och kan se fördelar med det digitala, men när det är så många system som vi jobbar i blir det nästan svårare, särskilt för de mindre teknikvana. Om det inte går att bygga en brygga mellan programmen blir det mycket dubbelarbete.


Vyer-appen som kan göra kopplingar mellan och samla information från olika system, såväl som rapportering och kommunikation har därför potential att göra saker betydligt enklare menar Marcus, som idag ofta fungerar som spindeln i nätet när andra har ärenden i fastigheterna.

Där ser han att 3D-modellerna kan underlätta för hantverkare och vikarier, då de gör det enkelt att hitta och dela information om utrymmen och utrustning, såväl som deras geografiska plats.


– Jag känner ju till var det mesta sitter i mina fastigheter eftersom jag har haft dem i så herrans många år, men det är ju svårare för andra. Att sätta sig in i ett gäng nya fastigheter kan kännas som att vara i en labyrint. Det är dumt att de ska lägga en timme extra på att hitta något de hade kunnat hitta på fem minuter.


Att samla kunskap från system och medarbetare i en digital informationskälla minskar stressen över att ständigt vara tillgänglig. Samtidigt ökar förmågan att ta beslut kring åtgärder och reservdelar på distans med bättre analysverktyg, vilket innebär färre bilresor för att göra kontroller på plats och mer tid och fokus som kan läggas på proaktiv förvaltning.


– I nuläget är det så mycket felanmälningar på de äldre husen att det är svårt att ta sig tiden och sköta tillsynen till hundra procent. Det är mycket tid och pengar som kan sparas genom att vi får bättre koll på all information. Det går inte att ha allt i huvudet, då är det bra att kunna ha Vyer som en hjälpreda.Projektöversikt (Digitala tvillingar Hemsö/Vyer) 
Pilotprojektet inleddes i slutet av november och pågår fram till juni 2021. Proptechbolaget Vyer tar fram digitala tvillingar till fem äldreboenden i södra Sverige. Utvalda medarbetare från Hemsös drift och förvaltning får aktivt testa på hur deras arbete kan effektiviseras med tillgång till digitala verktyg för information och kommunikation på Vyer-plattformen. Arbetet kommer att resultera i en mall för hur Hemsö kan massproducera smarta kartor för hela sitt bestånd. 


Comments


bottom of page