top of page
Sök

Heba tog över digitala tvillingar från Hemsö efter färskt fastighetsförvärv – så ser bolagen på dataöverföring vid transaktion och tillträde

Uppdaterat: 18 apr.

En digital tvilling av en fastighet kan bära på stora mängder information. En viktig del av processen då den överförs till en ny ägare är att avgöra vilken data som ska följa med. Grafik: Vyer
En digital tvilling av en fastighet kan bära på stora mängder information. En viktig del av processen då den överförs till en ny ägare är att avgöra vilken data som ska följa med. Grafik: Vyer

Sedan 2021 använder Heba Fastighets AB digitala tvillingar som ett verktyg i drift och förvaltning av beståndet. Under våren förvärvade bolaget två fastigheter från Hemsö. I samband med tillträdet har Heba även tagit över digitala tvillingar av fastigheterna, som byggts upp av den tidigare ägaren.

– Det är väldigt smidigt att från tillträdesdagen ha en 3D-modell som hela företaget kan titta på. Vi kunde börja jobba i tvillingarna direkt, säger Fredrik Melander, förvaltare och proptech-samordnare på Heba.


En digital tvilling som nyttjas av drift och förvaltning bär på förvaltningskritisk information om fastigheterna. Vid ett förvärv kan säljaren välja att överlåta tvillingen, samt ett urval av den data som har byggts upp kring fastigheten till köparen.


– Det är en spännande utveckling, där modellen och den data som redan har samlats in kan skapa värde i förvaltningen hos en ny ägare, säger Nils Berglund, vd på proptechbolaget Vyer som ansvarade för dataöverföringen mellan fastighetsbolagen.


Köparen: “Stort plus att fastigheterna redan hade digitala tvillingar”

I februari tecknade Heba avtal med Hemsö gällande förvärv av två äldreboenden i Tyresö. Då det framgick att fastigheterna hade varsin digital tvilling i Vyers plattform, lade Heba in en förfrågan om en dataöverföring från Hemsö.


– Vi ser det som ett stort plus att fastigheterna redan hade digitala tvillingar. Vi inledde tidigt en dialog med säljaren och proptechleverantören om hur vi skulle ta över modellerna, vilken data vi kunde nyttja och hur vi skulle kvalitetssäkra den, för att ha så mycket som möjligt på plats vid tillträdet, säger Fredrik Melander på Heba.


– Det är väldigt smidigt att från tillträdesdagen ha en 3D-modell som hela företaget kan titta på, bara det är ett stort lyft, säger Fredrik Melander.


Säljaren: “Kan spara tid och leda till en effektivare transaktionsprocess”

Hemsö, som har digitaliserat majoriteten av sitt bestånd, ser på sikt även en möjlighet att digitala tvillingar kan användas för att effektivisera transaktionsprocessen. 


– Idag använder vi bland annat tvillingarna för att lära känna fastigheterna på detaljnivå, men att visa en modell för en potentiell köpare tidigt i processen kan öka transparensen i affären. Då är alla med på noterna, vilket är superbra, säger Alexandra Hansson, transaktionsanalytiker på Hemsö. – Granskning av ytor och hyresavtal utgör en stor del av Due Diligence-processen. Har du en modell med verifierade ytor från start, kan du snabbt få en väldigt bra uppfattning om fastigheten, vilket kan spara tid och leda till en effektivare transaktionsprocess. Även visningar kan bli mer effektiva då man har möjlighet att komma väl förberedd och har lättare att navigera på plats. 


Överföring av digital tvilling och kvalitetssäkring av data

I det här fallet genomförde Vyer överföringen av de digitala tvillingarna och medföljande data efter transaktionen med hänsyn till:


  • Säljande fastighetsägares policy kring datadelning 

  • Köpande fastighetsägares databehov

  • Intern standard för 3D-modeller på plattformen

  • Lagen om GDPR (anonymisering av personuppgifter) 

  • Dataintegritet och kvalitet


Hebas förvaltning fick tillgång till modellerna i Vyer vid tillträdet av fastigheterna i mars.  


– Vi kunde börja jobba i tvillingarna direkt, kvalitetssäkra all komponentdata och lägga till information kring förebyggande underhåll som senaste radonmätningen, senaste OVK:n och så vidare. Sådant blir ju extra viktigt i en ny fastighet där vi inte har samma koll som i våra gamla fastigheter. Det var skönt att få upp det snabbt, det underlättar både för mig som förvaltare och för driften.


Kvalitetssäkringen handlar både om att säkerställa att den data som finns i tvillingen är uppdaterad och speglar verkligheten i fastigheten, samt att interna standarder och riktlinjer för data efterföljs.


– Det absolut viktigaste är att du kvalitetssäkrar den data du tar över, så att du kan lita på systemet. Sedan börjar vi fylla på med vår data och sätter vår Heba-standard för hur en fastighet i Vyer ska se ut, så att alla som jobbar hos oss ser datan som den ska ut i vår värld, säger Fredrik Melander. 


Checklista till fastighetsägare inför överföringsprocessen

Förhandling om datadelning

Säkerställ att det finns en överenskommelse mellan säljare och köpare om att inkludera digitala tvillingar i avtalet. Inled en dialog där båda parterna utvärderar vilken data som ska överföras och vilken data som ska rensas.

Planering av dataöverföring

När datainnehållet har fastställts är det dags att planera själva överföringen, det vill säga hur datan ska överföras, i vilket format och genom vilka kanaler. Säkerställ också att överföringen följer gällande lagar och regler, som exempelvis GDPR när det gäller personuppgifter.

Genomförande av överföring

Proptechbolag eller andra tekniska experter kan vara involverade i själva överföringsprocessen. De ansvarar för att säkerställa att tvillingar och data överförs korrekt och säkert till den nya ägaren.

Kvalitetssäkring efter överföring

Kontinuerlig användning


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page