top of page
Sök

Hemsös juniora förvaltare: “Vyers plattform hjälpte mig att snabbt komma in i arbetet”

Uppdaterat: 16 nov. 2023

Som ett av de ledande bolagen i Europa har Hemsö valt att skapa digitala tvillingar av hela sitt bestånd. Över 200 byggnader har digitaliserats och omkring 400 drifttekniker och förvaltare har tillgång till Vyers plattform där de kartlägger drift- och förvaltningskritisk information.

– Jag fick direkt en bra överblick av fastigheterna i Vyer. Det är en otroligt bra väg in och ett kraftfullt verktyg i mitt arbete, säger Shilan Daneshyar, junior förvaltare på Hemsö.

Shilan Daneshyar samordnar information om hyresobjekt i digitala ritningar i Vyer.
Shilan Daneshyar samordnar information om hyresobjekt i digitala ritningar i Vyer. Foto: Sandra Eriksson /Vyer

Shilan Daneshyar började på Hemsö som timanställd junior förvaltare i Region Nord i maj 2023. Sedan september gör hon även praktik på fastighetsbolaget, som en del av sin pågående utbildning till förvaltare.

Med över 15 000 genomförda uppdateringar hittills är Shilan en av Hemsös mest aktiva användare av Vyer, där de digitala tvillingarna byggs upp med hjälp av medarbetarna.


Datainsamling med digital tvilling.
Datainsamling med digital tvilling.

– Jag är tacksam över att jag får jobba med Vyer, det har hjälpt mig att snabbt komma in i arbetet. När jag pratar med förvaltare som jobbar ute blir de förvånade att jag har så bra koll på var saker finns i fastigheterna fastän jag sitter på kontoret. Som förvaltare tror jag att man måste sätta sig in i det digitala, för det är dit vi är på väg.


Den digitala plattformen används idag både för att ajourhålla ritningar, kartlägga utrymmen och utrustning samt för att ge kartstöd till Hemsös befintliga system för felanmälan, för snabbare felsökning och åtgärd.


Från informationssilos till gemensam kunskapsbank

I takt med att mer information tillgängliggörs kommer de digitala tvillingarna att möjliggöra förvaltning på distans i ännu högre grad, såväl som mer datadrivna arbetssätt för att effektivisera drift och förvaltning.

Shilan vid Hemsös kontor i Västerås.
Shilan vid Hemsös kontor i Västerås. Foto: Sandra Eriksson /Vyer

Shilan Daneshyar fokuserar just nu på att samordna tidigare utspridd information kring hyresobjekt och koppla den till de digitala tvillingarna.

– Jag lägger in alla våra avtal i Vyer. I vissa fall är det ett detektivarbete när avtalen inte innehåller information om våning, placering eller lägenhetsnummer. Då går jag in i Lantmäteriets register för att kunna matcha ihop rätt avtal och lägenhet.


Sökbar data och visuell igenkänning

Hon tar också hjälp av medarbetare i den tekniska förvaltningen som sitter på mycket kunskap om fastigheterna. Genom att länka samman och dela informationen på den digitala plattformen sparar hon tid för andra kollegor i drift och förvaltning, som själva inte behöver genomgå samma process för att få fram uppgifterna.

– I driften tror jag att det kommer att bli väldigt användbart. För driften kan inte gå efter avtalsnummer, utan de behöver lägenhetsnumret. Nu kan de också se platsen i de digitala ritningarna, vilket kommer att underlätta i fastigheter där samma lägenhetsnummer förekommer på flera platser, förklarar Shilan.


Shilan Daneshyar mäter även upp LOA direkt i de webbaserade ritningarna på plattformen, så att måtten kan användas i det löpande förvaltningsarbetet för säkerställande av hyresdebitering och budgetering av rätt objekt med mera.

– Det här programmet är ett otroligt bra verktyg, inte bara för tekniska förvaltare utan även den ekonomiska sidan. Det är enkelt och användarvänligt att mäta och korrigera om det behövs. Jag har själv testat mig fram och lärt mig och kunnat få snabb hjälp via chatten när jag behövt det.


Läs mer om Hemsös digitalisering – från pilotprojekt till portföljnivå


Ta del av konkreta tips och resultat från Hemsös resa!

Fredrik Hörnsten, CDO på Hemsö.

Den 1 februari 2024 arrangerar Förvaltarforum seminariet Framtidens Förvaltning. Fredrik Hörnsten, digitaliseringschef på Hemsö, kommer att vara på plats och berätta om införandet av digitala tvillingar, hur de har lyckats få med medarbetarna på den digitala resan, samt resultat såsom nöjdare hyresgäster. Läs mer och anmäl dig via länken.

Comments


bottom of page