top of page
Sök

Så jobbar Revelop med digitala tvillingar för att kartlägga hyresobjekt och fastställa LOA


Sofia Segolsson, fastighetskoordinator på Revelop, lägger grunden för att effektivisera förvaltningens arbete med digitala tvillingar i Vyer. Foto: Revelop/Vyer

Fastighetsbolaget Revelop samarbetar med Vyer för att digitalisera ritningar och byggnadsinformation för att effektivisera drift och förvaltning i hela beståndet. Som en del av arbetet jobbar de nu aktivt med att inventera hyresobjekt och fastställa uthyrbar area (LOA). – Tidigare har vi anlitat externa specialister för att mäta LOA och lagt mycket tid och pengar på det. Nu kan jag själv använda ett mätverktyg för att få ut mått på våra ytor, säger Sofia Segolsson, fastighetskoordinator på Revelop.

Att ha rätt uthyrbar area och total area är viktigt i det löpande förvaltningsarbetet för att säkerställa rätt hyresdebitering och budgetera rätt objekt. Det är även viktigt för att optimera användning av ytor, se potential för värdeskapande, beräkna skatter och försäkringspremier samt även vid köp och försäljningar av fastigheter då rätt ytor kan påverka priset. – Sedan är det viktigt att ytan för separata lokaler är korrekt när vi hyr ut eller sitter i förhandlingar med befintliga hyresgäster, säger Sofia Segolsson. Det finns därför behov av regelbundna kontroller av både ritningar och mått för att rapportera eventuella brister, dokumentera förändringar och göra nödvändiga uppdateringar. Genom digitaliseringen av ritningar ökar organisationens möjligheter drastiskt att delta i ajourhållningen av hela ritningsarkivet. Revelop kan nu göra mätningar direkt i de webbaserade ritningarna på plattformen, där de sparas och tillgängliggörs, såväl i 3D som i 2D, för hela organisationen att nyttja i olika processer.

– I ett av våra hus visste vi att det fanns ytor som var med i LOA när vi köpte det, men som egentligen är ljusgårdar som inte går att hyra ut och ta betalt för. Där har vi kunnat ta reda på exakt hur mycket LOA vi faktiskt har, säger Sofia Segolsson. Sådana avvikelser kan ha en avsevärd inverkan på både hyra och pris, därför är det angeläget både för hyresvärden, hyresgäster och en potentiell köpare att få en bättre förståelse för var och hur LOA kan ha underskattats eller överskattats i tidigare mätningar. Mätverktyget blir en kvalitetskontroll som medarbetare själva kan använda för att snabbt och enkelt göra avstämningar när osäkerhet råder kring befintliga LOA-mätningar i lokaler och byggnader och öka tryggheten för alla inblandade parter. – En tydlig nytta som jag ser är att vi själva snabbt kan uppdatera hyresobjekt och LOA enkelt utan att vara beroende av externa konsulter. Att ha en uppdaterad överblick av fastigheten, lokalgränser, hyresobjekt och vakanser, samt var entréer, toaletter och pentry finns, ökar även förvaltningens kapacitet att fatta informerade beslut om ombyggnationer och omplacering av hyresgäster för att optimera verksamheten för såväl hyresgäst som hyresvärd. – Vill vi dela upp en lokal är det sådant som avgör. Det är inte så dyrt att sätta upp en vägg, det är desto dyrare att dra vatten och avlopp, förklarar Sofia Segolsson.


 

Varför det är viktigt att förstå och övervaka LOA och BOA?

Värdering av fastigheter

Genom att ha en korrekt och uppdaterad förståelse för LOA och BOA kan fastighetsägaren ge kvalitetssäkrad input till både värderare och potentiella köpare.. Underskattad LOA/BOA kan innebära att fastighetsägaren inte får rätt pris för den faktiska användbara ytan vid försäljningen. Överskattad LOA/BOA kan resultera i övervärdering av fastigheten och svårigheter att hitta köpare.

Rättvis hyressättning

Effektivt utnyttjande av utrymmen

Planering och budgetering

Korrekt skatte- och försäkringsbedömning


Om Revelop

Revelop investerar i Sveriges storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö och äger i dagsläget fastigheter i 15 områden. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 570 000 m2 kommersiella lokaler.

Om Vyer

Vyer är ett Stockholmsbaserat proptechbolag som tillhandahåller en SaaS-plattform (Software As A Service) som hjälper fastighetsägare att samla och organisera byggnadsinformation i digitala tvillingar.


Comments


bottom of page