top of page
Sök

Så kan Mimer spara miljonbelopp med digitala tvillingar

Uppdaterat: 20 apr. 2021

Det kommunala bostadsbolaget Mimer har siktet inställt på effektivare arbetssätt och nöjdare hyresgäster. Ihop med Vyer inleder de nu en utökad satsning på digitala tvillingar för att få kontroll över sin byggnadsinformation och skapa värde i fler skeden.

– Ett obrutet informationsflöde där informationen hålls relevant under hela fastighetens livscykel kan spara miljoner, säger Malin Lampa, utvecklingschef på Mimer.


De senaste åren har behovet av digitalisering inom fastighetsbranschen blivit allt mer påtagligt. För ett och ett halvt år sedan formades en ny utvecklingsenhet på Mimer för att kunna ta större digitala språng inom alla delar av verksamheten och verka för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.


– När jag tog examen inom innovationsteknik var det inte många som pratade om innovation, idag pratar alla om det, säger Malin Lampa, som har haft både operativa och strategiska chefsroller inom bostadsbolaget sedan 2005.


Nu driver hon ett digitaliseringsprojekt där Vyer.com är med och tar fram digitala tvillingar till fastigheter inom Mimers bestånd.


– I grunden handlar arbetet med digitala tvillingar om att göra information tillgänglig och användbar så att den kan flöda genom organisationen, då kan vi gå från en reaktiv till en proaktiv förvaltning, säger utvecklingschefen.


Tillsammans med Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ utforskar de även hur tekniken kan möjliggöra kostnadseffektiv massproduktion av digitala tvillingar från 2D-ritningar och BIM-modeller.


– Mimers fokus på skalbarhet har hjälpt oss att tillsammans lyfta blicken och fördjupa oss i de integrationer och processer för automatisering som gör arbetet kostnadseffektivt för ett helt bestånd, säger Nils Berglund, VD på Vyer.com.


Inom projektets ramar kartläggs det nuvarande informationsflödet för att se till att all data som kommer in uppfyller kraven från både systemleverantörer, förvaltning och kund innan den görs tillgänglig i de virtuella 3D-fastigheterna.


– De digitala tvillingarna kommer att göra det lättare att navigera och se vilka komponenter som finns var i fastigheterna på distans – det kommer att spara transporter och tid. Förvaltningen får också ett enkelt verktyg för att själva lägga till och uppdatera information, säger Malin Lampa.


Genom att ajourhålla 3D-modellerna kommer de även att kunna användas som ett analysverktyg för att förstå förhållanden i fastigheterna och ta bättre beslut, samt nyttjas när det blir dags för ombyggnation.


– I dag finns det inga uppdateringar för vad som har hänt under livscykeln i förvaltning, då får vi oftast börja om med att rita om fastigheterna. Ett obrutet informationsflöde kan spara miljonbelopp, fortsätter hon.


Vad tror du är nyckeln till att förankra ny teknik hos medarbetare?

– Att tekniken löser problem, att den är enkel att använda och att den skapar värde. Jag ser digitala tvillingar som en brygga för att medarbetare ska kunna ta del av information oavsett digital mognadsgrad, säger Malin Lampa.


Projektet pågår under tolv månader och tar avstamp i en pilot från fjolåret där Mimers kontor i Västerås fick en digital tvilling. 3D-modellen används idag i löpande drift och förvaltning genom Vyers digitala plattform.Commentaires


bottom of page