top of page
Sök

Så utvecklas rollen som drifttekniker när digitala arbetssätt blir vardag

Fastighetsbolagens verksamhet blir allt mer digital. Med den nya tekniken tillkommer nya ansvarsområden för olika roller inom drift och förvaltning, något som bolagen nu börjar ta fasta på i sin rekrytering.

– Som drifttekniker måste du kunna anamma ny teknik. Det digitala är vardag i en teknikers liv, säger Lennart Lindkvist, driftchef på Örebroporten.Att vara drifttekniker idag ser väldigt annorlunda ut mot vad det gjorde för tio år sedan och kommande decennium kommer mycket att hända, menar Lennart Lindkvist.


– Jag själv tog av mig teknikerkläderna 2011. Då var det nästan high tech att vi läste av elmätare via telefon. Nu har du med dig din smartphone överallt, det är din livlina. Branschen utvecklas i takt med att tekniken blir bättre, så om tio år kommer rollen att ha förändrats radikalt, säger han.


Detta är något driftchefen har i åtanke när han söker en ny medarbetare till sitt team.


– Jag söker en fullfjädrad drifttekniker som är digitalt van. Personen måste inte kunna alla system, men ska kunna anamma ny teknik och förstå hur den funkar. Den här skolvaktmästaren som går i träskor och byter glödlampor finns ju inte längre. Vi löser många uppgifter via dator och mobil.


Örebroporten har kommit långt i sin digitalisering av beståndet. Bland annat har många fastigheter försetts med digitala tvillingar, för centralisering av information om utrymmen, utrustning och uppdrag.


Utökat digitaliseringsansvar ingår i rollen


Något som lyfts fram i bolagets rekryteringsannons är det utökade digitaliseringsansvaret som följer av den digitala utvecklingen. Som drifttekniker väntas du dela med dig av dina kunskaper för att hjälpa kollegorna att öka sina digitala färdigheter inom driftssystem, samt arbete i de digitala tvillingarna i Vyer.


– Vyer har ju gjort att det blir bra mycket enklare att täcka upp för varandra. Det är mycket enklare att få ett grepp om helheten, både för husen och andra saker. Filterlistor till exempel, eller hur många hissar vi har, det kan vi dra ut ur Vyer. Det har vi svårt att få ut ur något annat system. Det gör ju att vi försöker lägga in mycket information där. För beredskapsorganisationen är Vyer ett hjälpmedel för att hitta i husen.


Lennart Lindkvist ser många fördelar med tekniken som finns.


– Det finns mycket tidsbesparingar man kan göra genom att använda tekniken, sedan ser jag det också som en arbetsmiljöfråga. Mycket är vanliga appar som vi skulle kunna använda hemma också men man är lite rädd för att använda dem i jobbet och jag vet inte riktigt varför.


Bäddar för framtiden


En stor utmaning ligger därmed i att successivt öka den digitala mognaden i organisationen för att övergå till nya verktyg och arbetsmetoder.


– Jag måste bädda för framtiden. Jag vill anställa en person och satsa på den, det behöver vara en människa som kan vara med och utveckla. Därför har jag skruvat på rollen lite, säger driftchefen och fortsätter;


– Sneglar man på andra stora fastighetsbolag går utvecklingen åt samma håll, driftteknikern blir mer och mer digitalt uppkopplad.

コメント


bottom of page