top of page
Sök

Skanning till BIM

Uppdaterat: 3 nov. 2020

Örebroporten Fastigheter

Örebroporten Fastigheter arbetar aktivt med att utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro. Det kommunala fastighetsbolaget förvaltar en uthyrbar area om cirka 360 000 kvm.


Utmaningar

Örebroporten Fastigheter ville ha en 3D-modell av sin fastighet Riksbanken för att effektivisera sin förvaltning, men även för att användas som underlag vid en nära förestående renovering av byggnaden.


Lösning

Det finns olika metoder för att förvandla en fastighet till en sökbar informationskarta i 3D. Att utgå ifrån existerande planritningar är överlägset snabbast och billigast, men här visade sig skanning vara det vettigaste alternativet av flera skäl. Vyer tog därför fram en BIM-modell som både fungerar i förvaltnings- och renoveringssyften – med hjälp av just skanning.
 

Många lärdomar när Riksbanken fick digital tvilling med hjälp av 3D-skanning


Örebroporten Fastigheter satsar just nu på att effektivisera sin förvaltning genom digitala fastigheter. 3D-modellerna (BIM) som Vyer tar fram gör det möjligt att strukturera och visualisera data om olika rum och enheter så att förvaltande personal snabbt kan hitta vad de söker.


För förvaltande syften räcker det gott och väl med att ta fram enkla BIM-modeller, utifrån ritningar, som sedan fylls på med information successivt, men i fallet Riksbanken fanns även planer på att renovera byggnaden med 3D-modellen som utgångspunkt. Kraven på tillförlitliga mått var därför betydligt högre då även små felaktigheter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser vid en grundlig renovering.


Därför var det läge att 3D-skanna

Med det i åtanke kvarstod två möjliga utgångspunkter för att kunna skapa den detaljerade BIM-modellen som efterfrågades; manuella inmätningar eller 3D-skanning. Här valde man att göra det senare då det går snabbare och är mindre krångligt än alternativ ett.


Till skillnad från när du använder existerande planritningar som underlag, så kommer själva skanningen med en kostnad. Marknadspriset för att skanna ligger idag på cirka 7-15 kronor per kvadratmeter men varierar med leverantör, såväl som byggnadens storlek och komplexitet.


Att laserskanna Riksbankens 3206 kvadratmeter tog två dagar, eftersom byggnaden är liten och antalet rum få. Trots det blev prislappen relativt hög då startkostnaden för en skanning ändå blir densamma oavsett fastighetens storlek – men här fanns trots allt ett fastställt behov att motivera kostnaden med.


Med skannade data som utgångspunkt kunde Vyers 3D-modellerare manuellt avgöra mått i olika rum, höjd på väggar, såväl som dimensioner på dörrar, fönster och trappor i BIM-programmet och skapa en digital representation av Riksbanken under loppet av tre dagar.


Comments


bottom of page