top of page
Sök

Vacse tecknar avtal med Vyer gällande digital tvilling för drift och förvaltning


Vacse tecknar avtal med proptechbolaget Vyer avseende digitala tvillingar för drift och förvaltning. Under 2022 förvärvade ​​Vacse fastigheten Mode 4, Skövde "Regionens Hus" av Hemsö via ett bolagsförvärv och tog därmed även över fastighetens digitala tvilling.

– Vi har arbetat med digitaliseringen av vårt bestånd under en längre tid och det känns väldigt spännande att vi i Mode 4 kommer att kunna accelerera det arbetet tillsammans med Vyer. Den digitala tvillingen kommer att vara en viktig nyckel för att upprätthålla hög kundnöjdhet i kombination med att minska vår klimatpåverkan, säger Sara Jägermo, fastighets- och hållbarhetschef.


Vacse grundades 2009 och äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice, med höga krav på byggnadernas läge, tekniska skick och hållbarhetsnivå. Utvecklings- och förvaltningsstrategin är anpassad till att ha nöjda hyresgäster och att utveckla lokalerna efter deras förändrade behov.


Fastighetsbolaget har även ett uttalat miljö- och hållbarhetsfokus i förvaltningsarbetet, som syftar till att framtidssäkra fastigheternas värde bland annat genom ökad samverkan, minskad klimatpåverkan och att långsiktigt stärka projekten ur ett hållbarhetsperspektiv.


– Det känns otroligt kul att få jobba med en fastighetsägare som Vacse, som tar hand om flera av Sveriges samhällsviktiga fastigheter. Det ska bli spännande att se hur våra digitala tvillingar kan stötta deras arbete, säger Nils Berglund, vd på Vyer.


Med Vyers mobila plattform kan drift och förvaltning besöka byggnader virtuellt och hitta information om utrymmen, utrustning, felanmälan och sensordata som har kopplats till tvillingen. Att kunna söka fram information och ta beslut på distans sparar både tid, pengar och miljö, bland annat genom färre transporter.


Medarbetare kan dessutom själva dokumentera information, så att organisationen kan hålla både ritningar och annan data uppdaterad över tid.


Fokus för det gemensamma projektet ligger på den digitala tvillingen av fastigheten Mode 4.


Om Vacse

Vacse grundades 2009. Vacse äger 20 fastigheter i mellersta och södra Sverige, samt har 3 under uppförande. Nära 100 procent av beståndet hyrs ut till offentliga hyresgäster inom framförallt rättsväsende, utbildning och förvaltning.


Om Vyer.com

Vyer grundades 2016. Det Stockholmsbaserade proptechbolaget tillhandahåller en SaaS-plattform (Software As A Service) som hjälper fastighetsägare att samla och organisera byggnadsinformation i digitala tvillingar.Kommentarer


bottom of page