top of page
Sök

Vyers digitala tvillingar en del av Fastpartners lösning för att leverera Sveriges bästa förvaltning


Områdeschef Mari Lindau och drifttekniker Rickard Silversjö och den digitala tvillingen de byggt upp av Hilton 5 i Solna.

Fastighetsägaren Fastpartner siktar på att digitalisera hela sitt fastighetsbestånd till 2025. Dessutom vill de öka sina medarbetares möjligheter att effektivt bedriva drift och förvaltning med hjälp av tekniska lösningar i framkant, såsom proptechbolaget Vyers digitala tvillingar och förvaltningsverktyg.

Med rötter i ett bolag som bildades 1987 har Fastpartner lång erfarenhet av att äga och förvalta fastigheter. De har sedan starten arbetat med att effektivisera sina fastigheters drift och förvaltning, både för att minska kostnader och för att värna om naturens resurser. Idag görs det bland annat genom att införa teknik som skapar förutsättningar för optimering.


– Det som skiljer Vyer från andra tekniska plattformar för digitala tvillingar är att deras tekniklösning är fokuserad och uppbyggd kring användarna, dvs människorna som verkar och vistas i fastigheten istället för de tekniska komponenterna i fastigheten. Vi tror att det är ett vinnande grepp och att Vyer kan hjälpa oss att uppnå våra verksamhetsmål för effektivitet och kundnöjdhet i förvaltningen, kommenterar Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Digitaliseringen av fastigheter handlar om att strukturera och tillgängliggöra information för alla som behöver den. Digitala tvillingar bidrar med en visuell kontext som gör det enkelt att ta till sig och interagera med stora mängder data, exempelvis genom att söka fram olika platser och information, dokumentera och göra ändringar.


Fastighetsbolagets områdeschef Mari Lindau och drifttekniker Rickard Silversjö är ett par av de medarbetare som har börjat digitalisera kunskap på Vyers plattform och definiera inom vilka områden verktyget kan underlätta deras arbete.

I deras digitala tvilling av fastigheten Hilton 5 i Solna har de bland annat kartlagt ytor, hyresobjekt, vakanser, parkeringar, installationer och viktiga relationer däremellan.


– Det är svårt att hålla koll på våra ytor när vi bara har ritningar i pdf-format, det mesta har jag haft i huvudet. I City och Solna håller vi verkligen på att jobba på att se till att vi har rätt dokumentation. Med Vyer går det sedan att se både hur lokalerna ser ut och exakt hur stor yta som är kopplad till ett visst kontrakt, säger Mari Lindau.


De har även börjat använda Vyers plattform för att ge kartstöd till funktioner som felanmälan och ronderingar med digitala checklistor och instruktioner.


– När man inte hittar i en fastighet är ju Vyers kartfunktion överlägsen, säger Rickard Silversjö.


Fastpartner Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter med fokus på kommersiella fastigheter framförallt i Stockholms­området. Genom aktiv förvaltning skapar Fastpartner i samverkan med sina hyresgäster lösningar i fastigheterna anpassade efter deras behov.


Vyer

Vyer är ett Stockholmsbaserat proptechbolag som tillhandahåller en SaaS-plattform (Software As A Service) som hjälper fastighetsägare att samla och organisera byggnadsinformation i digitala tvillingar.


Comments


bottom of page