Prislista

 

Licensavgift

Kostnaden för Licens till Vyer-plattformen är 650 kr per månad och användare. Kunden betalar för grupper om fem (5) användare åt gången. För varje ny grupp om fem användare som Kunden betalar för ingår tio (10) fria modelländringar per organisationskonto och månad. Ej nyttjade modelländringar kan inte nyttjas under efterföljande månader. Exempelräkning:

Modelländringar 

Med modelländringar avser Leverantören mindre ändringar som har till syfte att förfina och förbättra befintliga 3D-modeller. 

 

Exempel på modelländringar

 • Flytta 3D-geometri (Ex. placering av en dörr)

 • Ändra storlek på 3D-geometri (Ex. förstora ett fönster)

 • Lägga till en 3D-geometri (Ex. lägga till en vägg)

 • Ta bort en 3D-geometri (Ex. ta bort en trappa)

 • Ersätta en 3D-geometri (Ex. byta utformning av dörr)

 • Ersätta alla 3D-geometrier av en given typ (Ex. ersätta alla dörrar av en särskild typ från vara öppna till stå på glänt)

 • Ändra en 3D-geometris våningstillhörighet (Ex. flytta en hiss till ett lägre våningsplan) 

 • Lägga till ett utrymme

 • Dela upp ett utrymme i två distinkta utrymmen

 • Dela upp en 3D-geometri som sträcker sig över flera våningsplan (Ex. stuprör eller fasad)

 

Exempel på aktiviteter som inte klassificeras som “Modelländringar”

 • Framtida designförslag

 • Lägga till en ny byggnadskropp

 • Modellkorrigeringar som genomförs i samband med större renoveringsarbeten

 • Sladd-, kanal- och rördragningar

 • Uppdatera namnsättning av rum

 

Leverantören håller Kunden uppdaterad om antalet nyttjade Fria modelländringar. Om Kunden vill göra fler modelländringar utöver det antal som ingår enligt tabellen ovan tillkommer en avgift på 1500 kr per ändring. ​

 

Köp av 3D-modell (Tilläggstjänst)

Kunden kan beställa 3D-modeller av sina fastigheter. Leverantören tar fram 3D-modeller utifrån Kundens befintliga ritningsunderlag. Priset för en 3D-modell är 7 kr / kvm baserat på byggnadens bruttoarea (BTA). Lägsta pris per byggnad​ är 50.000 kr oavsett byggnadens storlek.