Ett system, 

för hela ert bestånd

All byggnadsinformation kan kopplas både till kart- och byggnadsvyn. Plattformen är åtkomlig från alla typer av enheter och informationen sökbar – precis som på webben.

Asset manager

Överblicka information om hela beståndet. Skapa ett bibliotek över fastighetsbeståndets alla byggnadskomponenter. Lägg till foton, beskrivningar och platsmarkeringar.

 

Importera Excel-filer 

Läs in strukturerad information från Excel-filer och gör den tillgänglig för alla i organisationen i ett användarvänligt gränssnitt. 

Ta tillvara på BIM

Vi ser till att värdefull information från befintliga BIM-modeller kommer till nytta även i förvaltningsskedet.

Samla kollegors kunskap

Ge hela organisationen verktyg att lägga till och uppdatera data i en gemensam informationsmiljö och följ digitaliseringen.

Task manager

Hantera felanmälan, planera åtgärder, ronderingar och samordna insatser. Håll kontakten med ansvariga drifttekniker, förvaltning och hyresgäster.

 

Planera uppdrag åt dig själv och dina kollegor

Få en översikt över alla uppgifter. Samordna insatser, schemalägg förebyggande åtgärder och lägg in påminnelser i appen, så att ni aldrig missar ett viktigt uppdrag.

Hantera felanmälningar och underrätta hyresgäster

Förbättra servicen med digital felanmälan och automatisk återkoppling till anmälaren. Kontakta hyresgäster och ansvariga direkt i appen.

Se till att era ritningar är ständigt uppdaterade

Rapportera fel i ritningar och följ arkitektens uppdateringar i realtid. Stärk organisationens förtroende för ritningsunderlag över tid.

Space manager

Visualisering av era fastigheter gör det enkelt att hålla koll på var olika hyresgäster är lokaliserade, såväl som vilka ytor och vilken utrustning som finns.

God kännedom om era kvadratmeterytor

Klicka på ett utrymme och få uppgifter om antal kvadratmeter, eller välj flera och summera kvadratmeterytan.

Bättre överblick av

hyresgäster

Se alla ytor som nyttjas av en specifik hyresgäst, eller klicka på en särskild yta för att se vem som använder den.

Anslut sensordata och koppla utrustning till ytor

Se vilken utrustning som finns var. Visualisera sensordata och annan data från API:er för att visa tillståndet på utrustning och rum.

 

Referenser

Effektiv förvaltning med digitala tvillingar

Så har Örebroporten Fastigheter gjort det enkelt för hela organisationen att hitta informationen de behöver, när de behöver den, med digitala tvillingar.

Läs mer här.

All byggnadsinformation i ett fastighetssystem

Genom att samla byggnadsinformation i ett digitalt fastighetssystem ser Scott Jung  till att hans kunskap alltid finns tillgänglig, även när han inte är på plats.

Läs mer här.

Vyer triangle background white2.png

Fördelar du kan få idag

Mindre sårbar organisation

Få tillgång till  en gemensam informationsmiljö där organisationens samlade kunskap alltid finns tillgänglig även när kunniga kollegor inte är där på grund av sjukdom, eller har lämnat organisationen. 

Färre dyra driftstopp

Planera och schemalägg förebyggande åtgärder och få tidsbaserade påminnelser så att ni aldrig missar ett viktigt uppdrag. Analysera återkommande problem och få bättre beslutsunderlag för hållbara inköp. 

Påbörja idag

Har du redan ett konto?

By registering, you accept our Privacy Policy and our Cookie Policy

Håll dig uppdaterad

Vyer

Service

2

Socials

Kontakt