top of page
DATASAMORDNING

Etablera ett sömlöst flöde av data genom hela organisationen

Bygg upp ett ekosystem av tjänster med digitala tvillingar som navet och strukturera stora mängder data i en visuell kontext som gör det enkelt för medarbetare att ta till sig information och vara delaktiga i kartläggningen. All data går att exportera.

 INFORMATIONSLÄNKNING

Samordna information, filer och bilder i er digitala tvilling

Samla information om utrymmen, utrustning och ärenden, samt länka filer bilder och sensordata för att spegla verkliga förhållanden i era fastigheter. All data blir sökbar och interaktiv.

Samordna och överblicka er information i digitala tvillingar.
Kartlägg och dela kunskap i digitala tvillingar.
 KOLLABORATIV AJOURHÅLLNING

Samarbeta kring insamling och uppdateringar av data

Vår plattform gör att medarbetare kan definiera vilken information som är viktig för verksamheten och kartlägga sin kunskap så att hela organisationen får tillgång till den. Uppdateringar sker med gemensamma krafter så att ni alltid har tillgång till en tillförlitlig informationskälla.

 SYSTEMINTEGRATIONER

Bygg upp ett ekosystem av tjänster för datautbyten

Vi hjälper er att möjliggöra arbete i flera tjänster för att mätta era förvaltningsbehov. Med automatiska integrationer (API:er) behöver ni bara lägga till och uppdatera data på en plats för att kunna dra nytta av den i många system.

Automatiserade systemintegrationer copy.png
bottom of page