top of page
DIGITAL TVILLING

Hantera ritningar och byggnadsinformation på ett ställe

Upplev kraften med en digital tvilling. Få tillgång till en visuell representation av verkligheten i era fastigheter och enkel åtkomst till byggnadsinformation när den behövs. 

DIGITALA RITNINGAR

Modernisera ert ritningsarkiv från filer till en databas

Vi konverterar ert befintliga ritningsunderlag (DWG/PDF/BIM) till förvaltningsanpassade BIM-modeller och hjälper er att bygga upp en digital databas med webbaserade ritningar som går att öppna från mobila enheter och använda som navigationstöd i appar.

Omvandla ert ritningsarkiv till digitala tvillingar.
Snabb och kostnadseffektiv ajourhållning av ritningar.
 RITNINGSÄRENDEN

Uppdatera ritningar löpande direkt i appen

Byggnader befinner sig i ständig förändring. Vårt verktyg förenklar processen kring ajourhållning av ritningar och möjliggör för medarbetare att rapportera ritningsändringar direkt i den digitala tvillingen. Ni kan följa era ärenden via plattformen, våra arkitekter uppdaterar den digitala tvillingen inom en vecka.

 PLATSHÄNVISNINGAR 

Dela plats och exportera ritningsdata

Ritningar bär på data om utrymmen och fasta geometrier som fönster, dörrar och väggar. Digitaliseringen gör informationen sök- och länkbar så att drift och förvaltning enklare kan hitta, samt hänvisa kollegor, till rätt plats. Ni kan även göra CSV-exporter av data och relationer för granskning och analys i andra program.

Export data och relationer copy-2.png
bottom of page