Vyer triangle background white2.png

Enkel prismodell för 

fastighetsbolag av alla storlekar

Kom igång idag och upplev nyttorna med digital förvaltning.

Team

För bolag som vill ha full kontroll över data kopplad till sitt bestånd.

650 SEK

per användare per månad

Icon building
Icon layers
Icon support
Icon users

Obegränsat antal byggnader

3D-stöd (BIM)

Support

Från 5 användare​

Enterprise

För bolag som behöver utökad support och integrationer.

Hör av er

Icon Team
Icon API
Icon Building data
Icon onboarding

Allt som ingår i Team-paketet

Systemintegrationer (API)

Import av byggnadsdata 

Anpassad support & onboarding

The Vyer platform - overview features

Ta kontroll över er byggnadsinformation och gör den tillgänglig för organisationsmedlemmar som behöver den med Vyer-plattformen. Upptäck nyttorna med digitala verktyg för drift och förvaltning i ett användarvänligt gränssnitt.

Vyer platformen

Frequently asked questions

Vyer-plattformen


BIM


Prova på


Svenska

Vad är BIM?


BIM (Building Information Modelling) är en process för att skapa och hantera digitala representationer av byggnader. Det finns ett antal olika standardiserade filformat. Alla nya byggnader byggs idag med användning av BIM, men det är också möjligt att konstruera enkla BIM-filer för redan existerande byggnader.
Arbetar ni med integration av sensordata?


Ja. Vill ni läsa in eller ut information från andra system via API:er hjälper vi er att sätta upp en koppling mellan systemen och gör datan tillgänglig genom vår plattform.
Behöver jag ladda ner en app?


Nej, eftersom Vyer-plattformen är en så kallad webbapp är den tillgänglig direkt från webbläsaren på din dator eller smartphone. Det gör det inte bara enkelt att dela länkar till byggnader och komponenter utan säkerställer att mottagaren kan öppna dem enkelt.
Vem äger datan?


Ni äger era data. Om ni behöver exportera information om ert bestånd som lagts till på vår plattform kan våra ingenjörer hjälpa er att utveckla ett format som matchar era behov.
Behöver jag ha en digital modell av min byggnad för att använda plattformen?


Nej, du kan börja med att ladda upp information om ditt bestånd och tillgängliggöra den i en traditionell listvy på plattformen. Om du vid ett senare tillfälle vill ha en BIM-modell av din fastighet är det en av tilläggstjänsterna vi erbjuder.
Hur kan jag kontrollera vem som får tillgång till vilken information?


Vi hjälper er att skapa behörighetsstyrda användargrupper som får tillgång till olika lager av data, både för att underlätta hanteringen av känslig information och öka relevansen för slutanvändaren.
Kan ni skapa en BIM-modell till mig?


Ja. Vi kan ta fram BIM-modeller med hjälp av skanningsunderlag eller genom omvandling av 2D-ritningar. Skicka era ritningar till contact@vyer.com så återkopplar vi med en offert.
Hur håller jag min modell uppdaterad?


Om du upptäcker fel i ritningar kan du skicka en rapport till ansvarig arktitekt direkt i plattformen och följa uppdateringarna i realtid.
Kan jag testa tjänsten gratis?


Vi erbjuder nya användare en möjlighet att prova på Vyer-appen i 14 dagar utan kostnad, därefter väljer du om du vill stanna kvar och bli kund hos oss.
Vem kan skapa ett konto?


Vyer hjälper fastighetsägare att effektivisera drift och förvaltning. Representerar du ett fastighetsbolag? Ange din arbetsmail ovan så återkopplar någon av våra digitaliseringsexperter snarast och visar hur man kommer igång.

English

Do I need to download an app?


No, since the Vyer platform is a so-called web application, you can access it directly from the web browser on your computer, tablet or smartphone. This makes it easy to share links to buildings, assets and tasks, but also ensures that the recipient can open them without any effort.
Do I need to have a digital model of my building to use the platform?


No, you can directly start using the Vyer platform without a digital model. Simply start with uploading information about your portfolio and make it available in a traditional table view. You can always add a digital model of your building at a later stage. We can create a digital model for you as one of our additional services.
How can I control who gets access to certain information?


We will help you create role-based access groups who can view different layers of data. This will both ease the handling of sensitive information and increase the relevance for the end-user.
Do you work with integration of sensor data?


Yes. If you want to load or export information from different systems through APIs, we will help you set up a connection between the systems and make the data available through our platform.
Who owns the data?


You own your data. If you need to export information connected to your portfolio that has been added to our platform, our engineers can help you develop a format that matches your needs.
What is BIM?


BIM (Building Information Modelling) is a process to create and handle digital representations of buildings. There are a few different standardized file formats. Most new buildings are today being built with the use of BIM, but it is also possible to produce simple BIM files for already existing buildings.
Can you create a BIM model for me?


Yes. By converting scan data or 2D drawings we can develop BIM models of your buildings. Send your drawings to contact@vyer.com and we will get back to you with a price offer.
How do I keep my model up to date?


You can use the platform to send an update request of a specific part of the building straight to an architect, and follow the updates of your model in real time.
Who can create an account?


Vyer is helping property owners to streamline their maintenance and building operations. Do you represent a real estate company? Submit your work e-mail above and one of our digitization experts will get back to you shortly and show you how to get started.
Can I try your service for free?


We offer new users an opportunity to try out the Vyer platform for 14 days, without any charge.