top of page

Ta klivet från reaktiv till proaktiv fastighetsförvaltning   

Digitalisera era fastigheter och förvaltningsprocesser. Effektivisera löpande förvaltning och minska er klimatpåverkan. Byggnadsinformation har aldrig varit mer lättillgängligt.

Digitala tvillingar

Omvandla ert ritningsarkiv till digitala ritningar och gör dem tillgängliga för hela organisationen.

Förenklar hanteringen av ritningar med digitalt arkiv
Säkrar åtkomsten till uppdaterade ritningar
Ökar tillgången på sökbar fastighetsdata

Omvandla ert ritningsarkiv till digitala tvillingar.
Ta hand om era fastigheter ännu bättre med tillgång till smarta förvaltningsverktyg.

Teknisk förvaltning

Gör drift och förvaltning av era fastigheter roligare, samt spara tid, pengar och miljö.

Möjliggör felanmälan i ritning för hyresgäster
Lokaliserar ärenden snabbt med platsdata
Underlättar ronderingar med kartstöd

Datasamordning

Automatiserar datutbyten med andra system (API)
Effektiviserar samarbete kring datainsamling
Sorterar kvalitetssäkrad information enligt plats (GIS)

Massimportera data från filer, integrera system och digitalisera medarbetares expertis.

Samordna information och spegla verkligheten i era byggnader.

Digitalisering som skapar värde

Mindre sårbar organisation

Få tillgång till  en gemensam informationsmiljö där organisationens samlade kunskap alltid finns tillgänglig även när kunniga kollegor inte är där på grund av sjukdom, eller har lämnat organisationen. 

Färre dyra driftstopp

Planera och schemalägg förebyggande åtgärder och få tidsbaserade påminnelser så att ni aldrig missar ett viktigt uppdrag. Analysera återkommande problem och få bättre beslutsunderlag för hållbara inköp. 

Nyheter och referenser

Spegla verkligheten i era fastigheter

Fastighetsregister

Överblicka information om era fastigheter i tabellvy och karta.

Komponentbibliotek

Få bättre koll på era komponenter och deras placering i byggnaden.

Ytinventering

Se vilka hyresgäster som sitter var och hur många kvadratmeter de nyttjar.

bottom of page