top of page
Sök

Revelop tecknar ramavtal med Vyer – inför digitala tvillingar på bred front


Calle Henriksson, Head of Proptech & Digitalisation på Revelop och Nils Berglund, vd på Vyer. Bilden visar en av Revelops digitala tvillingar som samordnar & presenterar förvaltningsrelevant byggnadsinformation.

Fastighetsbolaget Revelop har ett uttalat fokus på att ta hand om och utveckla det befintliga beståndet, snarare än att bygga nytt. Nu tecknar de ramavtal med proptechbolaget Vyer som ett led i att optimera drift och förvaltning av hela beståndet.


Revelop investerar i platser där de kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter på ett hållbart sätt. Det innefattar strategiskt arbete med digitalisering och ny teknik för att effektivisera olika processer.


Nu har de tecknat ramavtal med proptechbolaget Vyer för samordning av ritningar och byggnadsinformation med digitala tvillingar. I den första etappen kommer 260 000 kvadratmeter av fastighetsbeståndet att digitaliseras och tillgängliggöras för verksamheten.


– Med en digital tvilling får vi en bättre överblick av olika typer av data kopplad till våra fastigheter och tillgångar så att vi tidigt kan identifiera problem och vidta åtgärder som sparar både tid och pengar, säger Calle Henriksson, Head of Proptech & Digitalisation på Revelop.


Organisationen har mobil åtkomst till de moderniserade ritningarna genom Vyers plattform där de kan kommunicera behov av ritningsuppdateringar direkt till ansvariga arkitekter för att säkerställa kvaliteten över tid.


Tvillingarna berikas med data från andra system genom importer, automatiska integrationer samt genom “crowdsourcing”, det vill säga kunskap som medarbetarna själva kartlägger ute i fastigheterna. Det handlar bland annat om hyresobjekt, teknik, ärenden och kontrollpunkter.


– Revelop har en tydlig plan för vad de vill uppnå med digitaliseringen, hur data ska flöda genom organisationen och hur olika leverantörer ska samverka. Det ger oss goda förutsättningar för ett produktivt och värdeskapande samarbete, säger Nils Berglund, vd på Vyer.


Om Revelop Revelop investerar i Sveriges storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö och äger i dagsläget fastigheter i 15 områden. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 570 000 m2 kommersiella lokaler.


Om Vyer.com Vyer grundades 2016. Det Stockholmsbaserade proptechbolaget tillhandahåller en SaaS-plattform (Software As A Service) som hjälper fastighetsägare att samla och organisera byggnadsinformation i digitala tvillingar.

Comentarios


bottom of page