top of page
TEKNISK FÖRVALTNING

Underlätta processer i drift och förvaltning med platsdata  

Ge drift och förvaltning möjlighet att ta hand om era fastigheter ännu bättre med våra förvaltningsverktyg som bygger på interaktiva kartor. 

PUBLIKT FORMULÄR

Felanmälan i karta

Se direkt var ett problem har uppstått. Bedöm lämplig åtgärd på avstånd och tilldela rätt resurs direkt för att spara tid och minska transporter. Hyresgäster markerar själva ut var de behöver hjälp i ett formulär, skräddarsytt för era behov.

Överblicka felrapporter i karta för snabb felsökning och åtgärd.
Planera in era uppdrag enkelt, se vem som ska göra vad och när.
PLANERAT UNDERHÅLL

Platsbaserade ärenden

Planera in och koppla olika typer av uppdrag och underhåll till kartlagd utrustning eller specifika platser, samt få påminnelser om återkommande uppgifter, till exempel batteribyten på passersystem. 

EGENKONTROLLER

Ronderingar med kartstöd 

Gör det ännu enklare att själva planera, utföra och följa upp ert systematiska brandskyddsarbete. Skapa checklistor och placera ut kontrollpunkter i en 3D-karta. Ställ in tidsintervall för regelbundna inspektioner.

Ronderingar  copy.png
bottom of page